Inwestycje w akwakulturę

       

                                                                                                   
 
 Gospodarstwo Rybackie Dziewoklucz realizuje 3 operacje w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2-Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze":
- rozbudowa bazy sprzętowej gospodarstwa celem poprawy skuteczności zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób obsługujących produkcję rybacką,
- budowa budynku gospodarczego sprzedaży bezpośredniej ryb w celu zwiększenia konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa,
- uzupełnienie bazy sprzętowej gospodarstwa rybackiego Dziewoklucz.

                                                                                                                                                                

 

Oferta 2019

 

 

0199

Oferujemy sprzedaż karpia królewskiego w cenie 15 zł/kg.

W przypadku większych zamówień istnieje możliwość negocjacji ceny i dowozu ryby własnym transportem do klienta.