sigplus

Inwestycje w akwakulturę

       

                                                                                                   
 
 Gospodarstwo Rybackie Dziewoklucz realizuje 3 operacje w zakresie działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach Priorytetu 2-Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze":
- rozbudowa bazy sprzętowej gospodarstwa celem poprawy skuteczności zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób obsługujących produkcję rybacką,
- budowa budynku gospodarczego sprzedaży bezpośredniej ryb w celu zwiększenia konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa,
- uzupełnienie bazy sprzętowej gospodarstwa rybackiego Dziewoklucz.

                                                                                                                                                                

 

Login Form

Kontakt

Gospodarstwo Rybackie

Dziewoklucz

Dziewoklucz 1

64-840  Budzyń

tel. +48 694 438 909

e-mail: ekokarp@gmail.com