Dostawa aeratorów do napowietrzania stawów

                                                                                                                                             

Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska

zaprasza do składania ofert na dostawę aeratorów do napowietrzania stawów

  1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  2. Data składania ofert: do 28.02.2020 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

Budowa budynku sprzedaży bezpośredniej ryb

                                                                                                                                             

Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska

zaprasza do składania ofert w przetargu na  budowę budynku sprzedaży bezpośredniej ryb, naziemnego stalowego zbiornika do przechowywania ryb wraz z płytą, utwardzonych dróg i placów oraz ogrodzenia

  1. Tryb postępowania: przetarg
  2. Data składania ofert: do 04.03.2020 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

 

Kosiarka bijakowa z bocznym wysuwem o szerokości roboczej 2.20 m - postępowanie zakończone

                                                                                                                                             

Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska

zaprasza do składania ofert na dostawę kosiarki bijakowej z bocznym wysuwem o szerokości roboczej 2,20 m

  1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  2. Data składania ofert: do 20.01.2020 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

Nadzór inwestorski - postępowanie zakończone

                                                                                                                                             

Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową budynku sprzedaży bezpośredniej ryb

w ramach zabudowy siedliskowej gospodarstwa rybackiego

  1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  2. Data składania ofert: do 15.08.2019 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Wzór umowy z Wykonawcą

 

 

 

 

 

Prace projektowe - postępowanie zakończone

                                                                                                                                             

Gospodarstwo Rolne Kinga Kulpińska

zaprasza do składania ofert nawykonanie usługi projektowej budynku sprzedaży bezpośredniej ryb

w ramach zabudowy siedliskowej gospodarstwa rolnego

  1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  2. Data składania ofert: do 15.03.2019 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Wzór umowy z Wykonawcą

 

 

 

 

 

Strona 1 z 2